• عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک با روپوش سفید در حال کار کردن با لپ تاپ
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی متحد شدن پزشکان
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی دکتر در حال کار کردن با لپ تاپ و نوشتن وضعیت بیمار بر روی کاغذ
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی دکتر با روپوش سفید و دست به سینه ایستاده و ماسک بر صورت با بک گراند آبی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک در حال چک کردن فشار بیمار با دستگاه فشار سنج
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی دماسنج یا تب سنج
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی استتوسکوپ روی قلب
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی دستگاه فشارسنج
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی علامت کمک های اولیه بر روی قلب کوچک که در دستان پدر و فرزند است
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی کشیدن دارو به داخل سرنگ
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی استتوسکوپ
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک خانم با قلب در دست
  20,000 تومان