• عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک با روپوش سفید در حال کار کردن با لپ تاپ
  عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک با روپوش سفید در حال کار کردن با لپ تاپ
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی متحد شدن پزشکان
  عکس با کیفیت تبلیغاتی متحد شدن پزشکان
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی دکتر در حال کار کردن با لپ تاپ و نوشتن وضعیت بیمار بر روی کاغذ
  عکس با کیفیت تبلیغاتی دکتر در حال کار کردن با لپ تاپ و نوشتن وضعیت بیمار بر روی کاغذ
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی دکتر با روپوش سفید و دست به سینه ایستاده و ماسک بر صورت با بک گراند آبی
  عکس با کیفیت تبلیغاتی دکتر با روپوش سفید و دست به سینه ایستاده و ماسک بر صورت با بک گراند آبی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک در حال چک کردن فشار بیمار با دستگاه فشار سنج
  عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک در حال چک کردن فشار بیمار با دستگاه فشار سنج
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی دماسنج یا تب سنج
  عکس با کیفیت تبلیغاتی دماسنج یا تب سنج
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی استتوسکوپ روی قلب
  عکس با کیفیت تبلیغاتی استتوسکوپ روی قلب
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی دستگاه فشارسنج
  عکس با کیفیت تبلیغاتی دستگاه فشارسنج
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی علامت کمک های اولیه بر روی قلب کوچک که در دستان پدر و فرزند است
  عکس با کیفیت تبلیغاتی علامت کمک های اولیه بر روی قلب کوچک که در دستان پدر و فرزند است
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی کشیدن دارو به داخل سرنگ
  عکس با کیفیت تبلیغاتی کشیدن دارو به داخل سرنگ
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی استتوسکوپ
  عکس با کیفیت تبلیغاتی استتوسکوپ
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک خانم با قلب در دست
  عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک خانم با قلب در دست
  9,000 تومان