• عکس با کیفیت تبلیغاتی دندان پزشک و ابزار دندان پزشکی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی آینه و انواع اسکالر
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی تجهیزات لازم دندان پزشکی از جمله آینه پنس سرنگ گوتاکاتر
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی درد در ناحیه قلب و فشار آوردن به آن ناحیه به علت کاهش درد
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی مردی که در ناحیه قلب احساس درد میکند
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی مرد با درد قلب شدید
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک با استتوسکوپ روی گردن در حال اشاره به لنز دوربین
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پنس جراحی و ظرف استیل
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی جراحان در حال کار و جراحی بیمار
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی شش پزشک و پرستار در حال همکاری برای عمل جراحی بیمار
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی جراحان در حال تلاش برای عمل بیمار
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشکان در حال جراحی و پرستار در حال آماده سازی سرم
  25,000 تومان