• عکس با کیفیت نمای زیبا از حافظیه مهمترین جاذبه‌ گردشگری شیراز یا آرامگاه حافظ شیرازی در شب هنگام
    9,000 تومان