• عکس با کیفیت نجار در حال کوبیدن میخ با چکش بر روی چوب در کنار ابزار کاتر ، نقاله ، رنده ، کولیس و گیره ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع نجاری ، صنایع چوب و ساخت میز ، مبل و صندلی
    20,000 تومان