• تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی کنفرانس و ارائه علمی یا معرفی کاندیدا یا نامزد انتخابات مجلس و شوراها یا ارتقای کسب و کار و تجارت و بیزینس با زمینه سورمه ای
    25,000 تومان