• عکس با کیفیت نمایی از ایستگاه نفتی یا سایت شرکت های نفت یا چاه نفت دریایی به رنگ های زرد و سفید
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت بشکه های سیاه حاوی نفت در کنار هم و درون بسته بندی صادراتی یا وارداتی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمادین بالا رفتن قیمت و ارزش نفت با نمودار خطی رو به بالا و بشکه های سیاه حاوی نفت
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمای نزدیک از نفت سیاه در حال ریختن از درون بشکه زرد رنگ نفت
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نماد ارزش و قیمت نفت با تصویر بشکه نفت و طلای سیاه در کنار شمش های طلا
  20,000 تومان