• کارت شناسایی یا آی دی کارت لایه باز قرمز رنگ ویژه همایش ها ، جشنواره ها و سمینارهای بین المللی یا با اساتید بین المللی
    کارت شناسایی یا آی دی کارت لایه باز قرمز رنگ ویژه همایش ها ، جشنواره ها و سمینارهای بین المللی یا با اساتید بین المللی
    12,000 تومان
  • کارت شناسایی یا آی دی کارت لایه باز سبز رنگ ویژه همایش ها ، جشنواره ها و سمینارهای بین المللی یا با اساتید بین المللی
    کارت شناسایی یا آی دی کارت لایه باز سبز رنگ ویژه همایش ها ، جشنواره ها و سمینارهای بین المللی یا با اساتید بین المللی
    12,000 تومان