• بنر استند یا رول آپ بنر لایه باز تبلیغاتی درمانگاه یا بیمارستان با ارائه انواع خدمات پزشکی و آزمایشگاهی
    25,000 تومان