• عکس با کیفیت سبد خرید از مراکز خرید بزرگ و هایپرمارکت ها در کنار تصویر ساعت زنگ دار با اعلام متن فروش و تخفیف ویژه در روزهای تعطیل با زمینه زرد ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع تبلیغات فروش ویژه و دارای تخفیف فروشگاه ها و مراکز خرید
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت پوستر مشکی رنگ پاره شده با زمینه اعلام فروش و تخفیف ویژه در روزهای تعطیل با زمینه قرمز رنگ ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع تبلیغات فروش ویژه و دارای تخفیف فروشگاه ها و مراکز خرید
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت سبد خرید از مراکز خرید بزرگ و هایپرمارکت ها با آرم فروش و تخفیف ویژه در روزهای تعطیل با زمینه قرمز رنگ ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع تبلیغات فروش ویژه و دارای تخفیف فروشگاه ها و مراکز خرید
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت سبد خرید از هایپرمارکت و مرکز خرید در کنار استند مشکی رنگ فروش و اعلام تخفیف ویژه با زمینه زرد ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع تبلیغات فروش ویژه و دارای تخفیف فروشگاه ها و مراکز خرید
  20,000 تومان