• استند ملاقات عمومی رئیس سازمان یا اداره بصورت لایه باز ویژه اداره ها ، سازمان ها و شرکت های سهامدار
    25,000 تومان