• عکس با کیفیت دو ظرف بزرگ چوبی حاوی برنج خام با زمینه سفید
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت بشقاب حاوی برنج پخته شده به همراه نخود سبز و هویج با تزئین برگ نعنا
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت قاشق چوبی حاوی برنج خام و پخته نشده در داخل برنج ها از نمای نزدیک
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت شالیزارهای بسیار زیبای کشت برنج در هنگام غروب آفتاب با آسمانی ابری و کبود
  20,000 تومان