• عکس با کیفیت پس زمینه یا بک گراند برگ های نیلوفر آبی بر روی آب برکه یا دریاچه
    9,000 تومان