• موکاپ برای مناسبتهای مذهبی . جشنها و مراسم ملی .تبلیغاتی انتخاباتی . شخصی . خانوادگی
    25,000 تومان
  • طرح فانتزی تبلیغاتی آدمک تکیه کرده به تابلو سفید با امکان درج متن و تصویر بر روی آن
    25,000 تومان