• تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغات نامزد انتخابات یا کاندیدهای مختلف مجلس شورای اسلامی یا شورای شهر یا موسسات ارتقا دهنده تجارت و بیزینس و کسب و کار با زمینه تیره
    30,000 تومان