• عکس با کیفیت تبلیغاتی لوازم لازم کارگردان از جمله صندلی کلاکت فیلمبرداری دوربین سه پایه رول فیلم یا نوار فیلم سینمایی مگافون کارگردانی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی کلاکت فیلمبرداری رول فیلم نوار فیلم سینمایی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی رول فیلم یا نوار فیلم سینمایی که نور تابیده شده از روی آن بازتاب می شود
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی رول فیلم سینمایی باز شده که قسمت باز شده آن یک گره خورده
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی لوازم لازم کارگردان از جمله صندلی کلاکت فیلمبرداری نورافکن سه پایه رول فیلم یا نوار فیلم سینمایی مگافون کارگردانی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمادین طراحی و تدوین با دوربین عکاسی و لب تاب بر روی زمینه ای از عکس های مختلف
  20,000 تومان