• وکتور لایه باز کادر و حاشیه اسلیمی . با کیفیت حداکثری و زوم بی نهایت
    35,000 تومان