• طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر زن خیاط در حال دوختن آستین لباس عروس در تن مانکن
  25,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محتوا تصویر نخ های رنگارنگ در گوشه عکس و دکمه های رنگی در کنار هم به شکل گل
  25,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با موضوع تصویر مرد خیاط در حال اندازه گیری دور کمر
  25,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر متر زرد از نمای نزدیک در بک گراند سفید
  25,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محتوا تصویر قرقره های نخ با رنگ های زیبا
  25,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با موضوع تصویر پارچه های زیبا با طرح های مختلف در کنار قرقره های نخ و قیچی
  25,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با موضوع تصویر زن در حال برش زدن پارچه
  25,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با موضوع تصویر پارچه های فیروزه ای با طرح های مختلف در کنار متر آبی و دکمه های کوچک آبی
  25,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محتوا تصویر قرقره نخ به رنگ آبی از نمای نزدیک
  25,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با موضوع تصویر زن در حال چرخ کردن پارچه صورتی طرح دار با چرخ خیاطی
  25,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با موضوع تصویر متر زرد در کنار قرقره نخ به رنگ آبی از نمای نزدیک
  25,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت خیاطی تعمیرات لباس با محوریت تصویر دکمه های سفید کوچک و بزرگ در کنار پارچه آبی در زمینه سوسنی
  25,000 تومان