• تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی سیگار با زمینه زرد مناسب واردکنندگان و فروشندگان سیگار با تصاویر زنی در حال سیگار کشیدن
    25,000 تومان