• بروشور سه لت لایه باز شرکت های تجاری ، اداری ، بازرگانی ، بازاریابی و… با زمینه سفید و تصاویر کارمندان در حال کار با سیستم
  25,000 تومان
 • تراکت لایه باز تبلیغاتی بیزینس کارت (کارت ارائه شغل) و یا رزومه کاری با ارائه سابقه کار برای به دست آوردن فرصت های شغلی مناسب
  25,000 تومان
 • تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی فناوری های بازاریابی ، تجارت الکترونیک و مدیریت فناوری اطلاعات
  25,000 تومان
 • تراکت و پوستر لایه باز تبلیغاتی شرکت های بازاریابی یا آماری با تصاویر زیبا و رنگ بندی سفید و آبی با تصاویر غروب آفتاب و درخت و دریاچه
  25,000 تومان