• طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت کلینیک درمانگاه بیمارستان با محوریت تصویر پزشکان در اتاق عمل
  25,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت کلینیک درمانگاه بیمارستان با محوریت تصویر چند تخت که با چادر از هم جدا شدند
  25,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت کلینیک درمانگاه بیمارستان با محوریت تصویر دستگاه فشار
  25,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت کلینیک درمانگاه بیمارستان با محوریت تصویر اتاق عمل دستگاه سی تی اسکن
  25,000 تومان