• تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی مشارکت در خرید ، مشارکت در ساخت و اعطای وام مسکن و خانه با زمینه آبی و سفید و خاکستری و تصویر زن و مردی با لباس رسمی و کارمندی
    25,000 تومان