• عکس با کیفیت کلاه فارغ التحصیلی و گواهینامه پایان تحصیلات بر روی میز چوبی و سر رسید سورمه ای بر روی میز با پس زمینه دیوار آجری سفید رنگ
    9,800 تومان
  • عکس با کیفیت دانشجویان فارغ التحصیل در کنار یکدیگر رو به آسمان آبی و ابری با لباس های فارغ التحصیلی بر تن و کلاه با منگوله زرد
    9,000 تومان