• پوستر لایه باز تبلیغاتی محلول سفیدکننده یا خمیر دندان یا مسواک یا دندانپزشکی و جرم گیری دندان با تخفیف ویژه و زمینه آبی و سفید و تصویر زنی با دندان های درخشنده زنی در حال مسواک زدن
    25,000 تومان
  • تراکت و پوستر لایه باز دندانپزشکی و کلینیک دندانپزشکی و ترمیم دندان + PSD به رنگ سبز آبی
    30,000 تومان
  • تراکت و پوستر لایه باز دندانپزشکی و کلینیک دندانپزشکی + PSD تراکت خدمات دندانپزشکی و عکس دندان های ارتودنسی شده
    25,000 تومان