• عکس با کیفیت دستگاه سونوگرافی برای تشخیص بیماریهای کبد ، قلبی ، مغز و اعصاب ، دندانپزشکی ، زنان و زایمان ، چشم ، قلب و بیماری های دیگر
    20,000 تومان