• عکس با کیفیت دیوار سه بعدی یا دیوارپوش 3D با طرح شش ضلعی با رنگ های مختلف
    25,000 تومان
  • دیوار سه بعدی یا دیوارپوش 3D با طرح شبکه ای به صورت ستاره های شش پر یا شش ضلعی
    25,000 تومان