• دیوار سه بعدی یا دیوارپوش 3D با طرح بلوکه های بتونی سفید با اشکال هندسی چیده شده به صورت نامنظم
    25,000 تومان