• طرح لایه باز رزمایش مواسات و همدلی + بسته فونت با پس زمینه به رنگ بنفش با نوشتار رزمایش مواسات و همدلی با درج بوته های گل و امکان تغییرات در اطلاعات نوشتاری طرح
    35,000 تومان
  • طرح لایه باز رزمایش همدلی با تصویر آسمان پر ستاره شب و درج تصویر ماه کامل با نوشتار رزمایش همدلی با تکنیک اتصال با قلب به همراه سخنان امام خامنه ای
    35,000 تومان
  • پوستر لایه باز ضیافت مومنانه با تصویر پس زمینه یک شب پرستاره و نیمه ماه با تکنیک ابرها متراکم و سایه یک مسجد و در کنار آن کبوتران با نوشتار ضیافت مومنانه
    35,000 تومان