• عکس با کیفیت با مضمون پیشرفت و رشد علمی با تصویر بالا رفتن فردی از پله های ساخته شده با کتاب
    20,000 تومان