• نقاشی یا طرح لایه باز نمایی از ساحل دریا یا اقیانوس از پشت برگ های درخت نارگیل
    6,500 تومان