• عکس با کیفیت لوازم اصلاح موی سر شامل انواع شانه و شانه پوش و برس ها ، قیچی ، آب پاش ، گیره ها و پنس و کش و سرم موی آبرسان چیده شده در کنار هم
    20,000 تومان