• طرح دیوارپوش 3D یا سه بعدی یا پنل دکوراتیو با طرح اشکال هندسی هرم های قرار گرفته در کنار هم به صورت نامرتب به رنگ سبز
    25,000 تومان