• طرح دیوار سه بعدی یا 3D یا پترن با مربع های برجسته و فرورفته در کنار هم به رنگ طوسی
    25,000 تومان
  • طرح دیوار سه بعدی یا دیوارپوش 3D با مثلث های سفید برجسته
    25,000 تومان