• عکس با کیفیت دو ظرف بزرگ چوبی حاوی برنج خام با زمینه سفید
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت بشقاب حاوی برنج پخته شده به همراه نخود سبز و هویج با تزئین برگ نعنا
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت قاشق چوبی حاوی برنج خام و پخته نشده در داخل برنج ها از نمای نزدیک
    20,000 تومان