• عکس با کیفیت ایستگاه نفتی یا سایت شرکت نفت یا چاه نفت به رنگ سفید در روزی با آسمان آبی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت مهندس نفت در حال گزارش گیری در ایستگاه نفتی یا سایت شرکت نفت یا چاه نفت
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمادین نفت و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی قطره نفت با تصویر بشکه نفت و نقشه قاره ها بر روی آن
  20,000 تومان
 • yes
  عکس با کیفیت ایستگاه نفتی یا سایت شرکت های نفت یا چاه نفت در هوای ابری و در کنار رنگین کمان
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمای دور از ایستگاه نفتی یا چاه نفت یا سایت شرکت نفتی و آسمان ابری و قرمز رنگ
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت ایستگاه دریایی نفت یا چاه نفت یا سایت شرکت نفتی در دریا با ایستگاه هلی کوپتر درون آن
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمادین تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد جهانی با تصویر نفت ریخته شده از بشکه آن و تشکیل نقشه قاره ها
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت بشکه های سیاه نفت چیده شده بر روی هم و یک بشکه ایستاده نفت با آیکون و علامت نفت
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمادین تاثیر نفت بر قیمت دلار بشکه های سیاه رنگ نفت در کنار علامت دلار $
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمایی از ایستگاه نفتی یا سایت شرکت های نفت یا چاه نفت دریایی به رنگ های زرد و سفید
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت بشکه های سیاه حاوی نفت در کنار هم و درون بسته بندی صادراتی یا وارداتی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمادین بالا رفتن قیمت و ارزش نفت با نمودار خطی رو به بالا و بشکه های سیاه حاوی نفت
  20,000 تومان