• عکس با کیفیت از سطل آبی رنگ همراه با مواد شوینده با دستکش و فرچه و چتکه
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت از لوازم شوینده مانند اسفنج و فرچه و دستمال گردگیر وبه همراه مواد شوینده با زمینه آبی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تصاویر مختلف از لوازم شوینده مانند اسفنج و فرچه و سطل و دستمال و دستکش و نایلون زباله و مواد شوینده
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمایی از جارو کردن خاک روی موکت با جارو برقی
  9,000 تومان