• عکس با کیفیت توت فرنگی تازه در حال افتادن در شکلات یا کاکائوی باز شده مایع مناسب برای شکلات فروشی ها و
    9,800 تومان