• عکس با کیفیت ساندویچ با چند همبرگر با مخلفات و سیب زمینی سوخاری به همراه فلفل قرمز و لیوان نوشابه
    20,000 تومان