• عکس با کیفیت نمایی از ماکت خانه و یا ساختمان در حال ساخت به همراه کلاه ایمنی و تاورکرین با پس زمینه آسمان آبی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمایی از ماکت خانه و یا ساختمان در حال رنگ آمیزی به همراه سطل و چتکه رنگ با پس زمینه آسمان آبی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمایی از ماکت اتاق نشیمن خانه به همراه پلان و سطل چسب و چتکه و کاغذ دیواری با پس زمینه آسمان آبی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمایی از ماکت اتاق خانه به همراه پلان و سطل رنگ و چتکه های آن با پس زمینه آسمان آبی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمایی از متر دستی یا جیبی با خانه ای زیبا بر روی آن به همراه پلان و سطل رنگ و چتکه های آن با پس زمینه آسمان آبی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نقشه ها و پلان های ساختمان سازی با پس زمینه ساختمان های در حال ساخت به همراه تاور کرین
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت ترکیب خط کش و یا سانتیمترها به شکل خانه با پس زمینه مشکی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت کتابی باز شده و دستی در حال طراحی ساختمان ها و برج ها بر روی کتاب
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نقشه های طراحی ساختمان باز شده روی میز همراه با ماکت برج ها و تاور کرین
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمایی از میز کار چوبی مهندس ساختمان به همراه نقشه های ساختمان ، کلاه ایمنی ، تبلت ، ماشین حساب و خودنویس با پس زمینه تاور کرین و اسکلت ساختمان
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمایی از میز کار چوبی مهندس ساختمان به همراه نقشه و پلان های ساختمان ، کلاه ایمنی ، تبلت ، ماشین حساب و خودنویس با پس زمینه ساختمان های در حال ساخت
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمایی از میز کار چوبی مهندس ساختمان به همراه نقشه های ساختمان ، کلاه ایمنی ، تبلت ، ماشین حساب و خودنویس
  20,000 تومان