• عکس با کیفیت قایق موتوری بر روی دریا و در کنار جزیره ای کوچک با درخت نارگیل
    20,000 تومان
  • عکس و تصویر با کیفیت بالا و زیبای قایق موتوری در نزدیک ساحل دریا با تصاویر صخره ها و درخت های سبز و دریای نیلگون
    25,000 تومان