• پوستر یا تراکت لایه باز تبلیغاتی نقشه کشی ساختمان با طرح کلاه سفید ایمنی مهندسین و نقشه ساختمان
    25,000 تومان
  • تراکت یا پوستر لایه باز مهندس معمار و نقشه کش ساختمان در حال بررسی اسکلت فلزی ساختمان و نقشه و بتن ریزی
    25,000 تومان