• عکس با کیفیت عریض از انواع ماهی های دریایی رنگارنگ و کوسه ها در کنار صخره های مرجانی مناسب آسمان مجازی آکواریوم
    20,000 تومان