• عکس با کیفیت قبه الصخره در شهر مقدس قدس گنبدی طلایی که به جای مسجد الاقصی اشتباه گرفته می شود
    20,000 تومان