• عکس با کیفیت یک سیخ کباب کوبیده با گوجه و نان تافتون
    20,000 تومان