• عکس با کیفیت تبلیغاتی تعداد زیاد رک سرور چیده شده به ترتیب و منظم در چند صف و تنها یک کلاینت در جلوی صف
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی تعداد زیادی سرور که به شکل هرم چیده شده اند و در قله یک کلاین با موس و کیبورد و مانیتور قرار دارد
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی چهار دسکتاپ متشکل از مانیتور و موس و کیبورد که به صورت حلقه پی تو پی با هم در ارتباط هستند
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی نمای رو به رو شبکه ستاره ای متشکل از یک سرور با سه رک که توسط فلش های دو طرفه به هشت کلاینت دارای مانتور و موس و کیبورد اشاره میکند
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی نشان دهنده اتصال پی تو پی سرور های دو شبکه ستاره ای که هرکدام از چهر کلاینت تشکیل شده اند و با هم ارتباط پی تو پی دارند
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی نشان دهنده شبکه ستاره ای متشکل از یک سرور با سه رک که توسط فلش های دو طرفه به هشت کلاینت دارای مانتور و موس و کیبورد اشاره میکند
  20,000 تومان