• وکتور لایه باز کادر و حاشیه اسلیمی . با کیفیت حداکثری و زوم بی نهایت
    8,000 تومان