• عکس با کیفیت تبلیغاتی تسبیح میان قرآن و در کنار سجاده نماز
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت حاجیان در حال تقدس جویی از درب کعبه
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تسبیحی با دانه های خاکی قرار گرفته به شکل دایره
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تسبیحی زیبا با دانه های خاکی کربلا
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تسبیحی با دانه های سنگی یا شیشه ای به رنگ قرمز
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تصویری از چند دانه خاکی تسبیح
  20,000 تومان