• عکس با کیفیت تبلیغاتی نی های سبز بامبو در کنار یکدیگر به صورت عمودی
    20,000 تومان