• عکس با کیفیت سبد خرید کوچک از مراکز خرید در کنار لبتاپ یا لپ تاپ با زمینه آبی رنگ ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع خرید از فروشگاه های بزرگ وسایل الکترونیکی ، مراکز خرید ، هایپرمارکت و فروشگاه های بزرگ
    20,000 تومان