• تراکت یا پوستر لایه باز مفهوم سلامتی با تصویر قلب فانتزی و استتوسکوپ یا گوشی پزشکی و زمینه سفید
  25,000 تومان
 • تراکت یا پوستر لایه باز سلامتی برای همه یا پزشک خانواده یا انواع تخصص های پزشکی با عکس استتسکوپ یا گوشی پزشکی در دست پزشک و پس زمینه بیماران و بیمارستان و زمینه سفید
  25,000 تومان
 • پوستر لایه باز با مفهوم پزشک خانواده و سلامتی برای همه با تصویر پزشک با استتوسکوپ در دست یا گوشی پزشکی و روپوش سفید و زمینه سفید و آبی
  25,000 تومان
 • تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی داروخانه با پزشک داروساز و فروش داروهای شیمیایی با آیکن داروهای مختلف و زمینه به رنگ های شاد و زیبا و تصاویر زنان و یا دانلود پوستر توصیه های پزشکی و سلامتبا پوست و موهای سالم
  25,000 تومان
 • تراکت یا پوستر لایه باز دستگاه های پزشکی ، مهندسی پزشکی و خدمات پزشکی با دستگاه های مخصوص با رنگ سفید و قرمز
  25,000 تومان
 • بروشور یک لت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی پزشک عمومی یا پزشک خانواده با امکان درج تصویر پزشک و توضیحات با زمینه سفید و آبی
  25,000 تومان
 • پوستر یا تراکت لایه باز پزشک عمومی خانواده یا متخصص اطفال و کودکان با امکان درج توضیحات یا دانلود پوستر لایه باز پزشک اطفال با زمینه آبی و سفید
  25,000 تومان
 • بروشور یک لت لایه باز پزشکان و جراحان در اتاق عمل و جراحی مجهز به ابزار مدرن و روز جراحی با تصاویر اتاق جراحی و زمینه سفید و آبی
  25,000 تومان
 • تراکت و پوستر لایه باز مراقبت سلامتی و بهداشت و درمان + PSD با تصویر قلب شیشه ای درون دست و ضربان قلب
  25,000 تومان
 • تراکت و پوستر لایه باز پزشکی و مامایی + PSD
  25,000 تومان