• تراکت یا پوستر لایه باز سلامتی برای همه یا پزشک خانواده یا انواع تخصص های پزشکی با عکس استتسکوپ یا گوشی پزشکی در دست پزشک و پس زمینه بیماران و بیمارستان و زمینه سفید
  25,000 تومان
 • پوستر لایه باز با مفهوم پزشک خانواده و سلامتی برای همه با تصویر پزشک با استتوسکوپ در دست یا گوشی پزشکی و روپوش سفید و زمینه سفید و آبی
  25,000 تومان
 • بروشور یک لت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی پزشک عمومی یا پزشک خانواده با امکان درج تصویر پزشک و توضیحات با زمینه سفید و آبی
  25,000 تومان
 • طرح لایه باز تراکت خدمات درمانی بهداشتی لابراتور مطب درمانگاه مرکز درمانی مرکز پوست مو تزریقات آزمایشگاه داروسازی با طیف رنگی سبزآبی
  25,000 تومان
 • تراکت و پوستر لایه باز بیمه یا بیمه تکمیلی + PSD با تصویر پزشک با روپوش و قلب در دست و گوشی پزشکی
  25,000 تومان